Uncategorized

SoMe og stormingen av den amerikanske kongressen

Sosiale medier har en stor påvirkningskraft i dagens samfunn. Mange bruker de ulike plattformene til å dele sine meninger, og dermed kan det ofte oppstå diskusjoner. Et godt eksempel på dette er hendelsen som skjedde 6. Januar i år, da en gruppe aktivister stormet den amerikanske kongressen etter den hete valgkampen mellom Donald Trump og Joe Biden. Stormingen av kongressen skjedde som en følge av Donald Trump sine uttalelser om valget, og derfor mener mange at han i stor grad fremprovoserte handlingen ved hjelp av sosiale medier.

Demonstrasjonen

I starten gikk demonstrasjonen utenfor Det hvite hus fredelig for seg. Mot ettermiddagen snudde demonstrasjonen og kongressbygningen ble stormet. Dette var i samme tidspunkt hvor nåværende president Joe Biden skulle godkjennes av kongressen. Rundt 8000 Trump-supportere tok i bruk vold for å komme seg inn i bygningen, der 50 ble skadet og 5 mistet livet. I etterkant har denne demonstrasjonen blitt beskrevet som terrorisme.

Donald Trump har gjennom sine år som sittende president vært ekstremt aktiv på kommunikasjonsplattformen Twitter. Her har han nådd ut til mange supportere, og det var også her han oppfordret sine supportere til å demonstrere i Washington DC den 6.januar. Han hadde snakket om denne datoen lenge, og sagt at det blir en ¨historisk dag¨. Derfor mener mange at Donald Trump sine oppfordringer på Twitter, er grunnen til de voldelige hendelsene som skjedde utenfor den amerikanske kongressen.

hentet fra Wikipedia.org

Filterbobler og ekkokammer

I et tidligere innlegg har jeg skrevet om filterbobler og ekkokammer, og hva slags effekt dette kan ha i samfunnet. For å oppsummere kort oppstår en fillterboble når en gruppe med de samme meningene møtes. Avanserte algoritmer fanger opp informasjonen du søker på, og deretter sorterer den. Dermed er det ikke sikkert at du og jeg får opp det samme resultatet, uansett om vi søker på det samme.

Et ekkokammer oppstår dermed når man møter de en digital gruppe som bekrefter det du selv mener. Som regel er disse gruppene lukket, og man har ofte bare innsyn til en side av saken.

Som vi vet startet demonstrasjonene utenfor kongressen på sosiale medier. Flere av Trump-supporterne gikk sammen å lagde grupper på Facebook og andre kanaler. Her diskuterte de blant annet hvilke redskaper som de må ta med, og rett og slett giret de hverandre opp.  I slike grupper får man bare innsyn i Trump supporternes side av saken, og jeg kan tenke meg at alle innlegg som stridde imot demonstrasjonen enten ble slettet eller ikke ble synlige. Derfor er det ekstremt viktig at man tenker litt over hva man blir eksponert for på internett, spesielt i slike situasjoner.

Kilder

Wikipedia.org ¨Stormingen av den amerikanske kongressen 2021¨. Lesedato: 01.06.2021. https://no.wikipedia.org/wiki/Stormingen_av_den_amerikanske_kongressen_2021

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *