Uncategorized

Hvordan vil digital markedsføring se ut i fremtiden?

Dette semesteret nærmer seg nå slutten, og hvis det er en ting jeg har fått med meg er det at verden blir mer og mer digitalisert. Samfunnet utvikler seg hele tiden, og for at man skal klare seg som virksomhet i dag er det kjempe viktig å følge med på denne utviklingen. I dette innlegget skal vi se nærmere på hvordan den digitale markedsføringen kommer til å utvikle seg i tiden som kommer.

Hvorfor er digital markedsføring viktig?

I 2021 bruker vi sosiale medier til nesten alt, og de fleste av oss klarer seg ikke uten. Vi kan nesten si at hele livet vårt ligger på mobiltelefonen eller en annen enhet. Hvis vi ser bare 10-15 år tilbake i tid, var vi langt i fra like avhengige av digitale plattformer. Mengden har faktisk tredoblet seg, og dermed gir det også mening at markedsføringen blir mer digitalisert.

Jeg tror at den digitale markedsføringen vil utvikle seg på samme måte som resten av verden. Allerede nå bruker vi digitale medier i større grad til hele kjøpsprosessen. Både når det gjelder å skaffe seg oppmerksomhet, være tilgjengelig og behjelpelig ved selve kjøpet, og sikre seg fornøyde kunder etter kjøpet.

Jeg vil si at nå og fremover i tid vil det være avgjørende for bedrifter og andre virksomheter å drive digital markedsføring. Det er gjennom sosiale medier og andre digitale plattformer folk får med seg kampanjer og nyheter. Dette er noe som har kommet for å bli, og det er på denne måten man i dag synligjør seg som virksomhet.

Hentet fra https://findability.no/

Digital markedsføring gir nye muligheter

Det finnes utrolig mange muligheter med digital markedsføring. Man kan publisere innhold på flere forskjellige digitale flarer som for eksempel banner, video, content etc. For å gjøre det enklere har man derfor kategorisert media inn i tre forskjellige kategorier:

Kjøpt media: på disse plattformene betaler du for å publisere innhold. Dette kan for eksempel være annonser på Facebook, blogger, nettaviser eller Google.

Fortjente medier: med fortjente medier har du gjort noe positivt som har ført til at du får gode omtaler eller annen synlighet ulike digitale kanaler. Dette kan for eksempel være via diskusjoner, omtale eller viral spredning.

Egne medier: dette er medier som du selv kontrollerer som for eksempel din egen nettside, blogg eller Facebook-konto.

Fremtidens markedsføring

I fremtiden tror jeg markedsføring i stor grad vil bestå av bare digitale kanaler, og tradisjonelle kanaler som  TV, aviser og radio vil forsvinne. Jeg tror også at influensere vil være en større del av markedsføringen, og at influenser som et yrke vil bli mer akseptert i samfunnet. Vi har jo sett at denne typen markedsføring fungerer i nesten alle tilfeller, og derfor tror jeg også at dette er noe vi kommer til å fortsette med.

Oppsummering

Det er ingen tvil om at digital markedsføring vil forandre seg med årene. Jeg har ingen fasit svar på hvordan det kommer til å bli i fremtiden, men jeg er likevel ganske sikker på at det er avgjørende for alle virksomheter å henge med i tiden. Etter dette semesteret med digital markedsføring som valgfag, ser jeg selv hvor viktig det faktisk er. Jeg tror heller aldri man kan bli helt utlært i dette emnet, da denne utviklingen er noe som hele tiden er i endring. Alt i alt har dette semesteret vært spennende og lærerikt, og jeg er helt sikker på at jeg får bruk for denne kunnskapen i løpet av karrieren.

Takk for meg!

-Sandra

Kilder:

Mediebyraaforeningen.no ¨Digital markedsføring¨. Lesedato: 11.06.2021. https://mediebyraaforeningen.no/medier/digital-markedsforing/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *