Uncategorized

Hvordan skaffe seg en mentor?

Å finne en god mentor er ikke alltid like enkelt, men det er viktig! Som student kan det være avgjørende å ha et godt nettverk rundt seg, samt ha en mentor/veileder som kan hjelpe deg inn i arbeidslivet. I dette innlegget skal vi se nærmere på hvordan man kan gå frem for å skaffe seg en slik mentor.

I forbindelse med dette har jeg tatt for meg et gratis kurs som handler om nettopp det å skaffe seg gode kontakter. Kurset heter First Round og er presentert av Paul Pesek. Her går han gjennom 8 ulike moduler som skal hjelpe oss til å skape et nettverk, og finne en riktig og relevant mentor. Disse 8 modulene som jeg ble introdusert for i kurset, skal jeg gå gjennom i dette innlegget.

Modul 1: Din profesjonelle identitet

Del 1 av dette kurset handler om samspillet mellom din identitet som student, og din identitet som profesjonell i arbeidslivet. Selv om du er ferdig med å studere, betyr det ikke at du er ferdig utlært. Som student vokser nemlig din profesjonelle identitet hele tiden, og du er allerede i gang med en utvikling og oppbygging som skal gjøre deg tryggere i ferden mot arbeidslivet. Modulen legger frem fem ulike kvaliteter som er med på å bevare og å bygge opp din identitet, når du oppsøker hjelp fra andre profesjonelle i arbeidslivet:

Empati – Evnen til å se ulike situasjoner fra den profesjonelle/mentorens perspektiv.

Nysgjerrighet – Vis og tydeliggjør for den profesjonelle at du interesserer deg for deres reise, erfaringer og opplevelser.

Takknemlighet – Vis at du respekterer deres bruk av tid, og vis takknemlighet.

Relevanse – Forklar vedkommende du oppsøker hvorfor denne samtalen er nyttig for deg.

Respekt – Behandle andre slik du ville ønsket å bli behandlet selv! Den gylne regel.

 

Modul 2: Finne en mentor via LinkedIn

LinkedIn blir ofte sett på som et perfekt sted hvor man kan drive med nettverksbygging. Plattformen legger til rette for at du blir sett, og du kan også finne andre. Enten om det er personer innen samme bransje, samme skole eller personer med samme erfaringer som deg selv. Uansett så er LinkedIn en fin måte å finne nye kontakter på. Modulen nevner derfor 4 ulike metoder man kan bruke for å nå ut til andre via LinkedIn.

Perfect overlap – En person du identifiserer deg med, eller en person som du allerede har i nettverket ditt. For eksempel kan dette være en person som har samme studieretning som deg.

Great overlap – En person som du har likhetstrekk med, og dere deler noen felles interesser. Dette kan for eksempel være en tidligere kollega, eller en tidligere studievenn.

Similarities – En person som har gjort noe du selv også ønsker å gjøre, eller en person som virker interessant.

Someone interesting – En person som du tror kan hjelpe deg videre i karrieren. Det trenger ikke være noen du har felles erfaring med gjennom utdanning eller jobb,  men en person du finner interessant.

 

Modul 3: Hvordan ta kontakt via LinkedIn

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man bør kontakte personer, og derfor trekker Pesek frem differansen ved å kontakte noen på LinkedIn kontra å kontakte noen mail. Her forteller han at LinkedIn er en rask og enkel måte for å komme i kontakt med noen. Prosessen blir dermed også enklere når man skal skaffe seg en mentor. Mail derimot blir ansett som en mer formell måte å kontakte personer på. Som regel er mail noe de fleste sjekker daglig, og derfor er det også en større sannsynlighet for å få svar. Felles for de begge er at man bør bruke følgende huskeregel når man sender en forespørsel:

Who? –  Hvem er du? (presenter deg selv for vedkommende)

Why? –  Hvorfor ønsker du å komme i kontakt?

What? – Hva lurer du på?

Bildet er hentet fra georgeratchford.com

Modul 4: Koordinering

Dersom du har funnet en person som du ønsker å opprette kontakt med, er det viktig å koordinere samtalen slik at det blir effektivt for vedkommende. Paul trekker frem at respekten for å overholde andres tid i slike situasjoner, kan bli et betydelig element. Derfor vil planleggingen i forkant av en eventuell samtale være viktig. Planlegg og informer vedkommende om tidspunkt, sted eller hvilken kanal samtalen skal foregå på, og i tillegg ha riktig kontaktinformasjon. Med dette setter du deg selv også i en representativt lys, noe som kan komme godt med for videre kontakt.

 

Modul 5: Navigasjon

Denne modulen handler om navigasjon av samtalen. Her kommer de fem kvalitetene fra modul 1 igjen inn i bildet. Dersom du bruker disse fem momentene under samtalen, vil samtalen bli fullkommen for begge parter.

 

Modul 6: Profesjonalitet

Denne modulen viser deg hvordan du kan styre samtalen i riktig retning. Her er det viktig å opprettholde en profesjonell opptreden. Du kan starte samtalen med å ha en tydelig introduksjon av deg selv, få frem dine styrker og svakheter, samt fortelle litt om din karriere så langt. For å holde samtalen gående vil det være hensiktsmessig å stille spørsmål som er godt gjennomtenkt på forhånd, og deretter ha en presis avslutning. Under hele samtalen vil det være viktig å ordlegge seg riktig, og lytte når vedkommende snakker. Ofte vil det være fordelaktig å ikke snakke for mye, men å holde det kort og presist. På denne måten vil du klare å opptre profesjonelt, og styre samtalen i riktig retning.

Bildet er hentet fra growthmentor.com

 

Modul 7: Research

Modulen handler om at det er viktig å være godt forberedt før du kontakter din eventuelle mentor.  Paul deler derfor spørsmålene man bør tenke over inn i 3 ulike kategorier:

The main question – Dette spørsmålet bør handle om mentorens (eller bedriftens) historie, og hvorfor de befinner seg der de er i dag.

The second question – Dette spørsmålet bør omhandle evner, karriere og annen nyttig informasjon som er knyttet til den nåværende arbeidsplassen.

The third question – Denne spørsmålet bør handle om veiledning, hvilke egne muligheter man har og anbefalinger.

 

Modul 8: Skape langvarige relasjoner

Den siste modulen i kurset handler om å skape en langvarig relasjon med vedkommende du har hatt samtale med. Her er det derfor viktig å vise takknemlighet i etterkant av samtalen. Det kan du for eksempel gjøre ved å sende en mail til vedkommende, hvor du takker for informasjonen og vedkommens tid.  Dette kan føre at din fremtidige mentor får et enda bedre inntrykk av deg som person, og ønsker å hjelpe deg videre på veien.

 

Oppsummering

Dette kurset er veldig relevant for mange studenter, og jeg fant denne veiledningen som høyst aktuell for min del. Som sagt i innledningen er det ikke alltid like enkelt å vite hvordan man skal finne seg et nettverk, men at det er viktig kan man ikke legge skjul på. Jeg skal virkelig ta til meg disse rådene fra kurset, og holde øynene åpne for en potensiell mentor som kan hjelpe meg videre på veien.

Dersom du også ønsker å ta dette kurset, og dykke dypere inn i tema kan følge linken her. Det er også helt gratis!

 

Kilde:

Kurs:   https://first-round.teachable.com/p/joinfirstround

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *