Uncategorized

Influencer marketing – en ny markedsføringsstrategi

Da er vi godt i gang med en ny måned, og dette betyr ny modul og ny foreleser i emnet. Denne modulen skal handle om e-varehandel, og det er foreleser Karl Philip Lund som skal ha undervisningen i denne bolken. Vi skal blant annet ha en gruppeeksamen som består av å utvikle, planlegge og lansere en egen nettbutikk. Hensikten med nettbutikken er at vi skal få en forståelse for hvordan prosessen fra å utvikle en idé, til å faktisk lansere et produkt foregår. I tillegg til gruppeeksamen skal jeg også poste ukentlige blogginnlegg som omhandler temaer innen for e-varehandel.

I dette første innlegget skal vi se nærmere på hva ¨influencer marketing¨ er, og hvilke fordeler og ulemper som følger med ved å benytte seg av denne type markedsføring. I tillegg skal vi se på om denne markedsføringsstrategien er lønnsom for virksomheter.

Hva er influencer marketing?

¨Influencer marketing¨, eller ¨influensermarkedsføring¨ som det heter på norsk – handler om at ulike personer som har en influens på en gruppe mennesker, markedsfører diverse produkter for forskjellige virksomheter. Ved hjelp av digitale plattformer som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok og Youtube annonseres ofte produktene til en stor gruppe mennesker. Disse personene som blir brukt til markedsføringen blir omtalt som influensere. I følge Wikipedia betegnes en influencer ¨som en opinionsdanner eller annen enkeltperson som ytrer seg offentlig på sosiale medier og i andre kanaler for å påvirke holdninger og handlinger hos lesere og tilhengere med samme interesser¨.

Bildet er hentet fra 14ideas.com

En influenser kan derfor ha innflytelse på mange ulike samfunnsgrupper, og produktene de markedsfører kan være alt fra hotellopphold og luksusreiser, til veldedighetsformål og innsamlingsaksjoner. Det er altså et bredt spekter, og vi finner denne typen markedsføring på nesten alle digitale plattformer, men mest sett er de på plattformene som er nevnt ovenfor.

Flere og flere bedrifter har hengt seg på influencer marketing trenden de siste årene. Mye av grunnen til dette er nettopp lønnsomheten ved å markedsføre på denne måten. Vi mennesker har ofte tillit til personer vi ser opp til, eller mennesker vi liker. Dermed stoler vi på produktene som disse personene anbefaler. Dette vil videre føre til at virksomheter kan få stor oppmerksomhet rundt sine produkter, men det er forutsett at virksomheten velger ut riktig influenser til oppdraget. Eksempelvis hvis en virksomhet ønsker å markedsføre en treningsklokke, er det viktig å velge en influenser som deler de samme verdiene som virksomheten ønsker å få frem. Det er også nødvendig å tenke på hvilken målgruppe influenseren når ut til, og hvor i verden de holder til. Dette er viktig for at virksomheten skal kunne nå ut til den riktige målgruppen.

Noen viktige faktorer for å lykkes med influencer marketing

Som nevnt ovenfor er valg av riktig influenser kanskje det viktigste punktet for å lykkes med influencer marketing. Det er absolutt en fordel at begge parter har noen av de samme verdiene og målene for å få til et samarbeid.  Et godt samarbeid mellom virksomhet og influenser er derfor høyt prioritert for å kunne få de beste resultatene, og god lønnsomhet for begge parter.

En annen faktor som er viktig for å lykkes er å ha en plan på hvilke plattformer markedsføringen vil bli mest sett. Eksempelvis dersom du ønsker å markedsføre for et veldedighetsformål, vil Facebook annonser være mer relevant enn annonser på TikTok. Grunnen til dette er at målgruppen på TikTok ofte er barn og ungdom, og som regel er det ikke denne målgruppen som er mest relevant for akkurat denne typen annonser. På Facebook derimot vil man kunne nå ut til eldre og flere grupper i samfunnet, og det er ofte disse gruppene som bryr seg om slike annonser. Derfor er viktigheten av å velge riktig plattform for å nå ut til de riktige målgruppene også essensiell.

Bildet er hentet fra scenefolk.no

Siden denne typen markedsføring fremdeles er forholdsvis ny, er det derfor viktig for både influenserne og virksomhetene å sette seg inn i hvilke regler som faktisk gjelder for markedsføring på digitale plattformer. Dersom en influenser reklamerer for et produkt, uten å markere innlegget med ¨annonse¨, vil man kunne risikere store bøter. Det samme gjelder for eventuelle konkurranser som er gjort i samarbeid med en virksomhet eller lignende. For å dra frem et eksempel fra 2018 ble bloggeren Anna Rasmussen, bedre kjent som ¨Mamma til Michelle¨ , tatt for brudd på markedsføringsloven. Hun reklamerte for flere konkurranser, uten å kåre en vinner. Dette endte med at bloggeren fikk bot på 100 000kr. Vi kan med dette se viktigheten av å sette seg inn i alle lover og regler som gjelder for markedsføring på digitale plattformer.

Hvorfor bruke influencer marketing?

Grunnen til at mange bedrifter ønsker å benytte seg av influencer marketing er fordi denne type markedsføring når ut til mer spissede målgrupper, enn hva tradisjonell markedsføring gjør. Dette er poenget med markedsføring generelt, nettopp å treffe den riktige gruppen av mennesker.

Influencer marketing er også en nøkkel for virksomheter som ønsker å komme inn i helt nye markeder. Dersom en influenser et godt etablert og har tillit hos sine følgere, vil influenseren kunne annonsere med nesten hva som helst, og mest sannsynlig ville noen av følgerne kjøpt produktet. Dette er fordi man har lett for å tenke at hvis denne personen liker produktet, kommer jeg også til å like det.

Ulemper ved å benytte seg av influencer marketing

Som med alt annet kommer også influencer marketing med noen ulemper. Blant annet har vi dette med å sette seg inn i lover å regler som jeg nevnte noe om ovenfor. Det er ekstremt viktig at begge parter er klare på hvilke regler som gjelder for promoteringen. Dersom dette ikke er klarert kan det føre til rettsaker mellom de ulike partene som er involvert, og deretter skape negativ kritikk for alle involverte parter.

En annen ulempe med influencer marketing er dette med markedsføring som kan skape en form for kroppspress. For eksempel har vi sett X antall bloggere gjennom tidene som har reklamert for diverse kosmetiske inngrep de har gjort. Debatten rundt dette har pågått i mange år, og derfor tenker jeg ikke å gå inn på akkurat dette tema. Poenget er at mange kan bli negativt påvirket av influencer marketing, og gjør ting de ikke hadde trengt å gjøre, bare fordi personen du har tillit til reklamerer for produktet.

Bildet er hentet fra dagbladet.no

Oppsummering

Influencer marketing er en markedsføringsstrategi som helt klart bør benyttes av virksomheter som ønsker å nå ut til større grupper. Så lenge de rette valgene blir tatt, vil det være høyst lønnsomt for virksomheter å bruke denne strategien. Det blir spennende å se hvordan influencer marketing vil bli brukt i årene fremover, og om tradisjonell markedsføring vil forsvinne mer og mer.

-Sandra

 

Kilder:

Torres, Mario A.N. Nettavisen.no « Forbrukertilsynet gir ikke Anna Rasmussen medhold i sitt svarbrev. Bloggeren får 100 000 kroner i bot for brudd på markedsføringsloven ». Lesedato: 06.04.2021. https://www.nettavisen.no/okonomi/anna-rasmussen-ma-betale-100-000-kroner-i-bot/s/12-95-3423545990

Wikipedia.org « influenser». Lesedato: 06.04.2021. https://no.wikipedia.org/wiki/Influenser

United influencers. « Hva er influencer marketing?» Lesedato: 06.04.2021.
https://unitedinfluencers.no/hva-er-influencer-marketing/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *