Uncategorized

Hennes & Mauritz – FNs bærekraftmål

Mange bedrifter i dag er opptatt av å handle på en bærekraftig måte. Dette tema blir viktigere og viktigere. I 2015 ble det vedtatt en felles arbeidsplan med bærekraftmål og delmål i FNs generalforsamling. Disse bærekraftmålene skal blant annet bekjempe fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. For å få til dette må alle hjelpe til, inkludert store bedrifter. I dette innlegget skal vi se nærmere på hvordan motegiganten Hennes og Mauritz forholder seg til FNs bærekraftmål, og hvilke av målene virksomheten kan bidra mest.

Kort om Hennes og Mauritz

Hennes & Mauritz er en av verdens største forhandlere innenfor motebransjen. Virksomheten ble grunnlagt i 1947 av Erling Persson. I følge SNL operer Hennes & Mauritz  i 2019 med ca. 5000 butikker i 71 land. Mye av grunnen til at deres konsept er blitt så populært er det brede utvalget deres av klær, interiør, skjønnhet og tilbehør. De har klær til alle anledninger og alle kundegrupper. I tillegg til det brede utvalget er Hennes og Mauritz kjent for å være nokså rimelige, og blir av mange sett på som en billigkjede. Selv om HM er populært for mange, har de fått mye kritikk i media for blant annet ulovlig miljømarkedsføring og dårlige arbeidsforhold.

Bærekraftsmål 8

Gjennom dokumentarserien ¨Sweatshop¨ fra 2013 møter vi influenser Anniken Jørgensen og to andre norske ungdommer som skal jobbe som tekstilarbeidere for en fabrikk i Kambodsja. De norske ungdommene møter arbeidere med dårlig arbeidsforhold og veldig lav lønn. Serien skapte stor oppsikt i media og dette førte til mye negativ kritikk for tekstilindustrien, og da spesielt Hennes & Mauritz. Blant annet skriver Anniken Jørgensen dette i en instragrampost ¨Kjære influensere, mennesker som sulter til døde er ikke kult. H&M er ikke kult. H&M er moderne slaveri, og de har alle pengene i verden til å snu alt på hodet¨ (TV2).

 

Bildet er hentet fra forrbes.com

Hennes og Mauritz tok imot kritikken ved å love å forbedre arbeidsforholdene hos fabrikkene. De svarer med at 900 000 tekstilarbeidere i dag har bedre lønnssystemer som et resultat av H&M Groups program for en rettferdig levelønn (TV2).  Denne levelønnen som H&M gir til sine arbeidere, er utarbeidet i samarbeid med FN og ILO (International Labour Organization). Dette fører oss til FNs bærekraftsmål nummer 8.

Bærekraftsmål nummer 8 handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst. En del av dette målet går ut på å skape arbeidsplasser som gir god nok lønn slik at det er mulig å leve av det. Samtidig handler det om at arbeidsforholdene på arbeidsplassen skal være humane, rettferdige og lovlige. Jeg mener at Hennes og Mauritz kan være en bidragsyter til å nå akkurat dette målet. De har rundt 800 selvstendige leverandører i hele verden, som vil skape enormt med arbeidsplasser. De kan dermed være med på å redusere fattigdom, bekjempe ulikhet og skape økonomisk vekst, så lenge alle forholdene deres er på plass.

Bærekraftsmål 12 og 13

Hennes og Mauritz har de seneste årene kommet med flere faktorer som skal hjelpe verden i en mer bærekraftig retning. Blant annet kom de med i 2009 en egen kleskolleksjon som de kalte for Conscious. Denne kolleksjonen fokuserer på klær som er produsert med litt ekstra hensyn til miljøet. Allikevel har HM blitt hardt kritisert for å kalle seg bærekraftig. I en artikkel skriver forbrukertilsynet at Hennes og Mauritz driver med ulovlig miljømarkedsføring. Her kommer det frem at klesindustrien står for mer klimagassutslipp enn flytrafikk og sjøtrafikk til sammen. I tillegg er virksomheten kjent for en såkalt ¨bruk og kast¨ metode. Det vil si at deres masseproduksjon av klær, øker forbruket hos forbrukerne. Dermed mener forbrukertilsynet at virksomhetens markedsføringsstrategi må endres.

Bildet er hentet fra Hm.com

Når det er sagt virker det allikevel som at Hennes og Mauritz har endret fokuset sitt på bærekraft. De har blant annet satt i gang flere resirkuleringsmetoder, som skal være med på å minske forbruket. I 2019 samlet de inn 29 005 tonn uønskede klær fra forbrukere. Disse klærne blir enten solgt som brukte klær, tekstilene kan bli brukt til å lage nye klær, eller klærne blir resirkulert. Det er her FNs bærekraftsmål 12 og 13 kommer inn i bildet. Disse målene går ut på at man blant annet skal ha et ansvarlig forbruk og en ansvarlig produksjon, for å stoppe klimaendringene. Hennes og Maurtiz har stort potensialet til å være med på å når dette målet, og selv mener jeg at virksomheten har et stort ansvar.

Konklusjon

Hvis vi ser bort i fra all kritikken, gjør Hennes & Mauritz mye for at verden skal bli mer bærekraftig. Likevel har virksomheten et stort forbedringspotensialet. Dette gjelder riktignok flere av storkjedene som Zara og  Varner butikkene. Jeg mener at mye av grunnen til store utslipp i tekstilindustrien, er nettopp masseproduksjon. Hennes & Maurtiz må derfor i likhet med de andre storkjedene bedre seg på dette punktet. Derfor en FNs bærekraftmål en god ¨plan¨ og følge. Klarer de å forminske utslippet, er vi på god vei.

Kilder:

Linder, Mats (2019), SNL ¨Hennes & Mauritz¨. Lesedato: 04.02.2021 https://snl.no/Hennes_&_Mauritz

Myklebost, Linda T (2019). NRK ¨Forbrukertilsynet – HM driverr ulovlig miljømarkedsføring¨. Lesedato: 04.02.2021. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/forbrukertilsynet-refser-h_m-for-ulovlig-miljomarkedsforing-1.14578730

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *