Uncategorized

Filterbobler og ekkokammer påvirker politikken

Internett er et sted som inneholder utenkelige mengder med informasjon, og på en måte er det nesten litt skummelt å tenke på hvor mye internett vet om oss. Har du kanskje opplevd at om du søker på et spesielt produkt, får du ikke opp samme resultater som en annen får? Et enkelt internettsøk består nemlig av filtreringssystemer med avanserte algoritmer som gir oss informasjon ut i fra hva vi søker på. Dette innlegget skal handle om såkalte filterbobler og ekkokammer, og hva konsekvensen av disse fenomenene er.

Hva er en filterboble?

Begrepet ¨filterbobler¨ eller ¨filter bubble¨ ble først introdusert av den amerikanske aktivisten og forfatteren Eli Pariser, i boken han skrev i 2011 ¨The Filter Bubble¨. I følge Det store norske leksikon er en filterboble en systematisk, individuelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper.

For å forklarer det på en enklere måte er en filterboble et begrep på det som oppstår når man søker på noe på internett. Avanserte algoritmer fanger opp informasjonen du søker på og sorterer den. Derfor vil mest sannsynlig ikke du og jeg få opp det samme resultatet, uansett om vi søker på det samme. Til slutt vil det føre til at vi havner i vår egen filterboble, hvor internett bestemmer mer og mer hva det er vi ser når vi søker på Google. Det kan også værer andre plattformer som Facebook, Instagram eller Twitter. Algoritmene bestemmer hva det er vi skal se, og hva det er vi ikke skal se.

Et enkelt eksempel på dette er Netflix. Netflix benytter seg av slike algoritmer. Du har kanskje opplevd at når du er ferdig med en film eller en serie på Netflix, vil det komme opp ulike filmer og serier som er i samme sjanger som det du har sett tidligere. De seriene/filmene som ikke er i samme sjanger vil bli holdt skjult for deg. På denne måten fanger Netflix din oppmerksomhet ved å bare vise filmer og serier som er i samme sjanger som det du tidligere har sett på.

Hva er et ekkokammer?

Et ekkokammer er i følge Wikipedia en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe. Enkelt forklart er ekkokammere en digital gruppe bekrefter det samme som man selv mener. I ekkokammere er det også lite innpass til andre meninger som strider i mot det du selv mener, og man får ofte bare sett en side av saken, da den motstridene delen blir skjult.

Et enkelt eksempel på et ekkokammer kan være lukkede Facebook grupper som støtter samme fotballag. Dersom om du befinner deg i en gruppe med bare Manchester United supportere, er det ganske sannsynlig at meningene i denne gruppen ikke motstrider hverandre. Det er nok heller ingen som snakker positivt om andre lag. Da er det et godt bevis på at du befinner deg i et ekkokammer.

Hvordan kan filterbobler og ekkokammer påvirke politikken?

Hver eneste dag blir vi utsatt for algoritmer som skjuler den informasjonen som ikke er ¨riktig¨ for oss. Vi får derimot masse informasjon om synspunkter som er i samme kategori, og samme meninger som vi har søkt på tidligere. Konsekvensen av dette er at vi blir fanget i vår egen filterboble, og vi kun ser de meningene som bekrefter hva vi allerede mener. Filterboblene sørger også for at vi havner i et spesifikt ekkokammer.

En artikkel som aftenposten skrev i 2019 forteller at demokratiet kan bli skadet av filterbobler og ekkokammer, ved at det deler befolkningen opp i grupper. Vi har en tendens til å gruppere oss etter ¨oss¨ og ¨dem¨. Vi blir ofte påvirket av dem som bekrefter hva vi allerede mener. En studie fra Aalto-universitetet viser at flere blir eksponert for politiske ytringer de er enig i, spesielt på Twitter. Et veldig godt eksempel på dette er Donald Trump og hans Twitter konto.

Den britiske plattformen BBC har skrevet en artikkel som omhandler nettopp dette, og da spesifikt hvordan den avdanka presidenten Donald Trump bruker sine sosiale medier til å ¨fange¨ sine tilhengere inn i en filterboble. Twitter er den plattformen som Trump bruker mest. Her følger han kun politikere og andre mennesker som har samme politisk syn som han selv. Han deler også artikler og Tweets med de samme politiske synspunktene. På denne måten blir Trump sine følgere kun eksponert for hans synspunkter på den amerikanske politikken, og hans følgere blir automatisk fanget i et ekkokammer. Konsekvensen av dette vil være at det er få andre meninger og synspunkter som florerer rundt på følerens Twitter kontoer.

Fra utsiden er det lett å se at mange av hans synspunkter er problematiske. For de som er fanget i disse ekkokammerne og filterboblene som Trump har skapt på blant annet Twitter, er ikke andre synspunkter tilgjengelig for dem, og dermed blir Trump sine meninger en bekreftelse på deres meninger. Som vi alle vet har Trump sterke meninger om den amerikanske politikken, og det er en av grunnene til at urolighetene i USA den siste tiden har oppstått.

Hvis vi skal se på det fra en mer positiv side, er filterboblen og ekkokammere med på å hjelpe oss til å finne informasjonen vi leter etter raskere. Man slipper å lese alt av informasjon som ikke er interessant for oss, og dermed blir for eksempel internettsøk mer effektivt.

Konklusjon

For å konkludere med kan internett føre oss sammen, eller fra hverandre på mange måter. Filterbobler og ekkokammer er med på gjøre akkurat dette. Filterbobler og ekkokammer kan hjelpe oss med å finne informasjonen som vi trenger på en effektiv måte, men det kan også føre til at vi bare ser ensidig informasjon på nett. Derfor er det ekstremt viktig å være kritisk til hvert søk vi utfører på internett, og finne ut om det er flere sider av en sak for å kvalitetssikre informasjonen.

-Sandra

 

Kilder

SNL. 2020. SNL.no. 23 Desember. Lest 26.januar, 2021. https://snl.no/filterboble

Wikipedia/Ekkokammer Lest 26.januar.2021.

BBC News/ Trump, twitter and his filterbubble (2017) Lest 26.januar.2021.

Aftenposten.no Lesedato; 26.januar 20021. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/vQr8Pw/digitale-meningsbobler-er-skadelige-for-demokratiet-camilla-ac-tepfe

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *