Uncategorized

3D-printing kan endre samfunnet

I forelesningen vi hadde 14.januar gikk Arne Krokan gjennom ulike måter teknologi kan brukes på. Blant annet additiv produksjon/3D-printing og VR/AR-teknologi. I dette blogginnlegget har jeg selv valgt ut en av disse teknologiene, og da hovedsakelig hvordan additiv produksjon/ 3D-printing har utviklet seg. Jeg skal skrive litt om hvordan denne teknologien kan påvirke Norge, og trekke frem positive og negative sider rundt tema. Men først, hva er egentlig teknologi?

Teknologi er…

I følge Det store norske leksikon er definisjonen på teknologi ¨læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område. Teknologibegrepet kan ha en praktisk og en teoretisk betydning; fundamentalt i begge betydningene er kravet om at kunnskapen skal være formålsrasjonell, det vil si anvendelig eller samfunnsnyttig¨. Altså teknologien skal være et moderne hjelpemiddel som gjør det enklere for oss å løse eventuelle problemer eller utfordringer vi kan støte på. Et eksempel på teknologi er en 3D-printer. Den gjør det enklere for oss å skrive ut gjenstander som vi kan ha bruk for.

Slik fungerer en 3D-printer

I følge komplett.no er en 3D-printer en printer som skriver ut gjenstander lag på lag. Du kan velge det materialet du ønsker gjenstanden skal skrives ut i. Materialet smeltes i printeren og sprøytes deretter ut gjennom et tynt munnstykke. Munnstykket beveger seg basert på hvordan du har programmert maskinen fra en datamaskin. Det første laget må stivnes før et nytt lag sprøytes på. Dette kalles for additiv produksjon, og selv om det er effektivt, kan det ta veldig lang til å produsere komplekse gjenstander. Jeg legger til en video fra programmet TV2 hjelper deg, som viser hvordan en 3D-printer fungerer. Legg merke til at videoen er 6år gammel, så mye har nok skjedd med utviklingen på disse årene, men prinsippet er fremdeles det samme.

3D-printing som er dagens tema er en relativ ny teknologi, og ble utviklet nettopp for å produsere gjenstander på en mer effektiv og enkel måte. Den første 3D-printeren kom i 1984 og ble først og fremst brukt av virksomheter som drev med produktutvikling og design. I dag brukes 3D-printeren i mange forskjellige fagfelt, og den er også tatt i bruk hos privatpersoner. For å ta frem et eksempel ble det opprettet en Facebook gruppe når Corona krisen stod på som verst, denne gruppen het 3D-printere til bistand for helsevesenet under COVID-19. Gruppen ble laget av frivillige personer i Norge som ønsket å bistå med å produsere visirer for helsepersonell. Det ble rett og slett dratt i gang en 3D-print dugnad for hele Norge. Om du ønsker å lese mer om dette har jeg linket til en artikkel her.

Bruksområder ved en 3D-printer

Jeg har allerede skrevet om et eksempel på hva en 3D-printer kan brukes til. De aller fleste som har 3D-printere i hjemmet, bruker det som regel bare til å skrive ut små og lite kompliserte gjenstander, slik som vi så i videoen som er linket ovenfor. Det kan for eksempel være knagger, verktøy, kaffekopper, vaser, mobildeksler og lignende. Eller det kan være en spesiell skrue man mangler.

En 3D-printer brukes også til å produsere viktigere ting, som for eksempel proteser, skjelett, brusk, og muskler som kan anvendes praktisk innenfor medisin. Den kan lage proteser som er spesialtegnet for enkelt individer som trenger det. Det gjør at protesene er mer behagelig for pasientene, og i tillegg er det en billigere og mer effektiv måte å produsere proteser på. Det er også mulig å produsere ulike medisiner med en 3D-printer. På samme måte vil det bli en billigere og en mer effektiv produksjon av legemidler.

Det er også mange skoler som tar i bruk, og har allerede tatt i bruk 3D-printing, for en bedre læring for elever og studenter. Det kan hjelpe elevene/studentene med å forberede seg på fremtiden og den nye teknologien som stadig utvikles. De kan skrive ut ulike prosjekter og modeller, og dette er blitt tatt i bruk både i grunnskolen og i høyere utdanning. Mest sannsynlig vil en 3D-printer være en normal ting å ha på skolen og i klasserommene de neste årene.

Ulemper ved 3D-printing

Som alt annet kommer også denne teknologien med noen negative konsekvenser, blant annet arbeidsledighet. De personene som tidligere har laget deler vi nå kan produsere enkelt med en 3D-printer, kan stå i faresonen for å miste jobbene sine. I tillegg vil det kanskje ikke være nødvendig med import av diverse varer, dersom vi klarer og produserer varene/delene selv hjemme i Norge. Dette vil føre til at flere av transport firmaene ikke nødvendigvis trenger å transportere varer som vi tidligere har importert fra andre land. Flere av transport firmaene kan dermed gå konkurs. TU har skrevet en artikkel som omhandler akkurat dette. I følge dem vil vi fremdeles ha bruk for menneskelig arbeidskraft til produksjon, og prosessingeniører i fremtiden. De tror ikke at 3D-printing vil ta over alt av produksjonsteknologien i verden, men at kunnskapen bør fornyes, og måten det arbeides på må forandres.

Det kan også bli en konsekvens ved at noen av 3D-printerne etterlater seg mye overflødig plast. Plast filamentet som brukes på flere av printerne er ikke spesielt miljøvennlige og kan vøre med på å skade miljøet enda mer. Vi er allerede storforbrukere av plast, og dermed hjelper det ikke å produsere mer. For å begrense plastbruken er det heldigvis mange av 3D-printerne som bruker metall istedenfor, slik at gjenstandene blir produsert på en mer miljøvennlig måte.

Som jeg skrev tidligere kan 3D-printere også brukes av privatpersoner. Det er faktisk en konsekvens ved dette. Ved at privatpersoner kan 3D-printe akkurat det de måtte ønske, er det en fare for at flere vil misbruke det. I følge en artikkel fra dagens næringsliv ble det allerede i 2012 3D-printet en helt fungerende pistol i USA, og modelltegningene ble delt på sosiale medier. I artikkelen står det også at det er mulig å 3D-printe diverse medisiner på molekylær-nivå. Medisiner som ikke er laget av profesjonelle kan være helseskadelig, og dersom privat personer begynner å misbruke 3D-printing på denne måten kan det få store konsekvenser.

Oppsummering og konklusjon

For å konkludere med, er det både negative- og positive konsekvenser ved bruk av 3D-printing, og det kan også påvirke Norge på mange måter. Flere kan miste jobbene sine, og metoden kan bli misbrukt av enkelt individer. I tillegg er det en fare for at det kan være skadelig for miljøet. Samtidig er 3D-printing en effektiv og forholdsvis enkel måte å produsere gjenstander som kan bety mye for personer som trenger det. I tillegg vil det være spesielt lønnsomt for mange virksomheter å ta nytte av 3D-printing, da det både er tidsbesparende og rimelig. Jeg mener at denne teknologien kommer til å bli en stor del av det norske samfunnet, og det kommer til å føre med seg mange fordeler, men dessverre også noen ulemper.

-Sandra

 

Kilder:

Gursli-Berg, Gunnhild. Rosvold, Knut A. Snl.no ¨Teknologi¨. Lesedato: 18.januar 2021. https://snl.no/teknologi

Komplett.no ¨3D printer gir deg mange muligheter¨. Lesedato: 18.januar 2o21. https://www.komplett.no/kampanje/37195/3d-printere-gir-deg-nye-muligheter

Facebookgruppe. Facebook.com ¨3D printere laget til bistand for helsevesenet under Covid-19¨. Lesedato: 18.januar 2021. https://www.facebook.com/groups/245163093310432/

3dpnorge.no ¨Dugnad med norske 3D-print aktører¨. Lesedato: 18.januar 2021. https://3dpnorge.no/2020/03/dugnad-med-norske-3d-print-aktorer/

Valmot, Odd Richard. Tu.no ¨Slik kan 3D-printing endre industrien for alltid¨. Lesedato: 18.januar 2021. https://www.tu.no/artikler/industri-slik-kan-3d-printing-endre-industrien-for-alltid/232496

Seres, Silvia. Dn.no ¨Når 3D-printing havner i «kanskje ikke gjør dette selv likevel» kategorien¨. Lesedato: 18.januar 2021. https://www.dn.no/teknologi/teknologi/silvija-seres/morgendagens-naringsliv/nar-3d-printing-havner-i-kanskje-ikke-gjor-dette-selv-likevel-kategorien/2-1-347351

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *