Uncategorized

Mine tanker rundt årets første forelesning

Da er den første forelesningen i digital markedsføring overstått, og jeg kan ikke si noe annet et at dette halvåret ser jeg frem til. Vi har fått en god oversikt over faget som er delt inn i fire bolker. Den første bolken handler om digital økonomi, teknologi, samfunn og mennesker, og her er det foreleser Arne Krokan som står for undervisningen. I tillegg har vi foreleser Marianne Hagelia som skal lære oss om studieteknikk.

Det var Marianne som startet forelesningen og snakket om flere studieteknikker vi kunne bruke for å få med oss mest mulig av forelesningene fremover. Alle lærer forskjellig, noen lærer best ved å notere enten på pc eller papir, mens andre lærer best av å bare lytte. Hvordan studenter lærer på den beste måten er veldig individuelt, men alle kan forbedre sin studieteknikk for å effektivisere og optimalisere læringen. Marianne tok opp blant annet samskriving av notater med 2-3 studenter. Ved å samskrive notatene med andre, tenker man ofte mer over hva det er man skriver ned på papiret, og det kan være at de andre studentene skriver viktige ting som du kanskje ikke fikk med deg. Dette effektiviserer notat skrivingen, i tilligg til at det kan motivere deg og de andre studentene til å følge bedre med. Samskriving kan man gjøre på for eksempel et Google Docs dokument, hvor alle kan skrive på samme dokument til samme tid. Jeg har ofte brukt Google Docs når vi har hatt gruppeoppgaver tidligere, men har aldri tenkt på at man også kan bruke det til å dele notater på denne måten. Dette fanget min interesse og er noe jeg virkelig skal teste ut i løpet av semesteret.

Marianne kom med flere tips når det gjelder studieteknikk. Blant annet viser det seg at ved bare å lytte på forelesningen, vil gi 10% læring. Dersom du noterer fra forelesningen og går over notatene i etterkant, vil utbytte av forelesningen øke til 50% og du vil få en mye mer effektiv studieteknikk. Vi fikk også tips om å bruke alle de små øktene i løpet av en dag til å for eksempel lese på notater, se på flashcards, eller lignende. Det viser seg nemlig at du får mye ut av de små øktene i hverdagen. Dersom du leser intensivt i flere timer er det mye informasjon på en gang, og du lærer faktisk mindre.

Når Marianne var ferdig med sin del, var det Arne Krokan som tok over forelesningen. Han snakket blant annet om digitale plattformer. Digitale plattformer kan være mye, men definisjonen er at en digital plattform en teknisk løsning optimalisert for å samle, oppbevare og bearbeide data du samler inn – litt som en nettbank bare for data. Digitale plattformer har tatt over mye av arbeidet vi mennesker har gjort tidligere, og brukes omtrent overalt. Enten om det er snakk om sosiale medier, kommunikasjon, CRM-systemer eller markedsføring. Digitale plattformer kan til og med være Google søk, så dermed sier det seg selv at digitale plattformer er noe de fleste av oss bruker daglig, og har kanskje vært spesielt viktig det siste året under covid-19 pandemien. Det har hjulpet mange til å få hverdagen til å gå rundt.

Videre snakket Arne om tillit. Ordet tillit betyr nemlig mye mer enn hva jeg trodde det betydde.  Det finnes fire ulike typer tillit; kognitiv tillit, affektiv tillit, mistillit og selvtillit. Dersom man for eksempel trenger en advokat, og man stoler på at advokaten gjør jobben som h*n skal, er dette kognitiv tillit. Affektiv tillit går mer ut på det emosjonelle. At du eksempelvis har en god følelse over at advokaten vet hva h*n gjør. Dersom du har mistillit har du ikke noe tro på at advokaten kan gjøre jobben sin, og selvtillit sier seg selv. Om det er slik at man har mistillit kan det hjelpe med eventuelle kontrakter, eller noe annet som kan øke tilliten mellom dere, for eksempel ved ekteskapsbrudd eller lignende.

For å oppsummere var temaene studieteknikk, digitale plattformer og tillit alle temaer jeg syntes var interessante i den første forelesningen. Jeg fikk mange gode tips om studieteknikk, som jeg kommer til å benytte det neste semesteret. Jeg har også lært at digitale plattformer er kommet for å bli, og mest sannsynlig vil vi bli enda mer avhengig av det i fremtiden. Jeg vil også trekke frem at temaene har en sammenheng, og det syntes jeg var interessant. I dag er vi avhengig av digitale plattformer for å kunne få best utbytte av læringen.

-Sandra

 

kilder:

https://www.atea.no/siste-nytt/en-digital-plattform-gir-deg-kontroll-pa-dataen/

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *